White Kali(Sveta-kali), standing on dark Siva.
Kangra school, c.17th century, gouache on paper
Previous Home Next
WhiteKali